img_kylis
img_kylis
img_kylis
kylis
kylis
kylis
kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis
img_kylis

Paslaugos

1. ?mon?je moto technikos remonto darbai atliekami remiantis gamintojo patvirtinta darb? atlikimo trukm?s normatyvais.

2. ?mon?je yra patvirtinti paslaug? atlikimo ?kainiai. ?kainiai taip pat viešai skelbiami.  ?mon?s informacin?je lentoje.

3. ?mon?s transporto priemoni? (mechanizmo) techninio aptarnavimo sutarties pavyzdys .

4. ?mon? neneša atsakomyb?s už pasl?ptus gedimus (r?mo, apdailos dali?, variklio, važiuokl?s ir pan.) išryšk?jusius remonto metu.

5. Rangovo ir užsakovo teis?s ir pareigos, bei kitos sutarties s?lygos nurodytos priede (antroje lapo pus?je).

6. Už remontui naudojamas kliento pateiktas naujas ar naudotos atsargines dalis ?mon? atsakomyb?s neneša ir garantijos nesuteikia.


© 2008 UAB „Kylis“, Įmonės kodas 300083718, Kanapių g. 16, LT-78138, ŠIAULIAI (41) 522499

img_kylis
img_kylis